Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2012/82966 İhale Kayıt Numaralı "Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki Öğrencilere Sıcak Yemek Alımı Ve Dağıtımı" İhalesi - Tarih: 12.09.2012 - No: 2012/UH.III-3554
Toplantı No: 2012/055
Gündem No: 11
Karar Tarihi: 12.09.2012
Karar No: 2012/UH.III-3554

Şikayetçi:
Rüstem Topaloğlu- Arben Yemek Fabrikası, BAHŞİ MAH. TİRYAKİOĞLU CAD. 29/2 SAMSUN
İhaleyin Yapan İdare:
Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 100. Yil Bulvarı Hükümet Konağı Kat /6 No: 18 SAMSUN
Başvuru Tarih ve Sayısı:
15.08.2012 / 28684
Başvuruya Konu İhale:
2012/82966 İhale Kayıt Numaralı "Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki Öğrencilere Sıcak Yemek Alımı Ve Dağıtımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 26.07.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki Öğrencilere Sıcak Yemek Alımı ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Rüstem Topaloğlu – Arben Yemek Fabrikası’nın 07.08.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.08.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.08.2012tarih ve 28684sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/3091sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetleihaleye aşırı düşük teklif fiyatı sunan isteklilerin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79. maddesine uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiası ilişkin olarak idarenin cevabında, “… komisyonca aşırı düşük teklif verdiği tespit edilen Tatkim Yemek San. Tic. Ltd. Şti., Tatmar Yemek San. Tic. Ltd. Şti. ve Kızılırmak Yemek Fabrikasına Kamu İhale Genel Tebliğinin 79. Maddesi ve Kamu İhale Kanununun 38. Maddesi esaslarına göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak vercekleri hizmete ait her türlü maliyet bileşenleri ile ilgili bilgi ve belgeler istenmiştir.

02.08.2012 tarihinde tekrar toplanan ihale komisyonu ilgili firmalar tarafından süresi içerisinde verilen cevapları inceleyerek yeterli bulmuş ve ihalenin en düşük teklif sahibi Kızılırmak Yemek Fabrikası – İbrahim Akça üzerinde kalmasına karar vermiştir”denilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde, “…

79.4.İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

açıklamaları bulunmaktadır.

Teknik Şartnamede, “İşin konusu:

Madde 1-Bu ihalenin konusu yüklenici firma tarafından Tablo 2’ de belirlenen menüdeki Yemeklerin Tablo 1 listedeki taşıma merkezi okullara 2011/2012 Öğretim yılında 175 iş günü malzeme dahil sıcak öğle yemeği hazırlanması, dağıtım ve sonrası temizlik işleri hizmet alımı işidir.

Yemeğin pişirilmesi ve dağıtımı:

2-Yemek Menüleri aşağı Tablo 2’ de belirtilen yemeklerden günlük 1 ana yemek, 1 yan yemek ve mevsimine göre meyve veya tatlı vb. oluşacak en az üç kalem ve her öğrenci için günlük asgari 750 kalori olacak şekilde hazırlanacak. İdarece aylık olarak düzenlenecek yemek listeleri her ayın son haftası yükleniciye teslim edilecektir, yüklenici firma günlük olarak hazırladığı yemekleri Tablo 1 de belirtilen okullara günlük ve sıcak halde ulaştırıp öğrencilere dağıtımını sağlayacaktır.

Servis saatleri:

Madde 9-

Taşıma merkezi okullarımızda yemek hizmetini verecek yüklenici firmanın uygulayacağı gramajlar ve mönü çıkartılarak aşağıda verilmiştir. Ancak bu listede olmayan eşdeğer, gramaj ve özellikte mevsimine uygun yemekler idare tarafından, menüye dahil edilebilecektir. Bu yemeklerde kullanılan gramajlar için verilen gramaj listesindeki benzer yemekler baz alınarak hazırlanır. Yemek yapımında uygulanacak gramajlar aşağıdaki listelerdeki miktarlar aynen uygulanacaktır.

Sıcak yemek mönüsü (Tablo3 )

Çorba çeşitleri (1.grup)

Ana yemek çeşitleri (2.grup)

Yardımcı yemek çeşitleri (3. Grup)

Tavuklu şehriye çorba (150 gr)

Etli kuru fasulye (200 gr)

Pirinç pilavı (100 gr)

Ezogelin çorba (150 gr)

Etli taze fasulye (200 gr)

Bulgur pilavı (100 gr)

Mercimek çorba (150 gr)

Etli türlü (200 gr)

Nohutlu pilav (100 gr)

….

….” düzenlemeleri yapılmıştır.

Dolayısıyla Teknik Şartnamede ihale konusu hizmet işi kapsamında alınacak yemeklerin toplam kalori değerleri ve toplam (pişmiş) gramajı belirtilmekle birlikte yemeği oluşturan malzemelerin çiğ gramajına yönelik herhangi bir belirleme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, idarece teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen İbrahim Akca – Kızılırmak Yemek Fabrikası, Tatmar Yem. Un. Mam. Ür. Dağ. Gıda ve Hay. Ltd. Şti. ve Tatkim Yem. Un. Mam. Gıda İnş. Tem. Bil. San. ve Tic. A.Ş.nden Teknik Şartnamede düzenlenen aylık örnek menünün 3’üncü haftasına göre ve “her türlü maliyet bileşenlerinin belgelere dayalı olarak” teklif fiyatları hakkında açıklama yapılmasının istendiği 27.07.2012 tarihli yazılarda da, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4’üncü maddesine aykırı olarak, ihale konusu hizmet işinin ana bileşeni olan yemek maliyetinin tüm istekliler tarafından eşit koşullarda belirlenmesini sağlayacak şekilde, belirtilen menüde öngörülen malzeme miktarlarına yer verilmediği görülmüştür.

Bu durumda, isteklilerce aşırı düşük teklif fiyatları hakkında yapılan açıklamaların eşit koşullarda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı; belirtilen aykırılığın teklif fiyatı aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilerden açıklama istenen yazılarda, teklif fiyatını oluşturan önemli maliyet bileşenlerinin ve ihale konusu hizmetin niteliği itibari ile ağırlıklı kısmını oluşturan çiğ yemek maliyetinin belirlenmesini doğrudan etkileyen malzeme miktarlarının, Teknik Şartnamede düzenlenen asgari kalori miktarına ve örnek menüye göre belirlenerek yeniden açıklama istenmesi suretiyle düzeltici işlemle giderilebileceği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif fiyatı aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilerden, teklif fiyatı oluşturan önemli maliyet bileşenleri ile çiğ yemek maliyetinin belirlenmesini doğrudan etkileyen malzeme miktarları belirtilerek açıklama istenmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.643 Karar
 - Bu Hafta (19.02-25.02): 0
 - Geçen Hafta(12.02-18.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 41
Kategori: 160
Haberler: 698

Abone İstatistiği

32 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8797
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,45
  - Bronz (3 ay): % 0,61
  - Gümüş (6 ay): % 0,61
  - Altın (12 ay): % 28,48
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,85
Ziyaretçi Sayısı: 2.500.263
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri