Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2012/64364 İhale Kayıt Numaralı "Çoçuk Oyun Grubu, Açık Alan Egzersiz Aleti, Salıncak Ve Tahterevalli Alımı" İhalesi - Tarih: 08.08.2012 - No: 2012/UM.I-3232
Toplantı No: 2012/047
Gündem No: 112
Karar Tarihi: 08.08.2012
Karar No: 2012/UM.I-3232

Şikayetçi:
Polfisan Fiberglas İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Av. Ahmet ÇAVUŞ, 19 Mayıs Mahallesi Meşrutiyet Sokak Mo:3/2 SAMSUN
İhaleyin Yapan İdare:
Bolu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Aşağı Soku Mah. Asf. Şnt. No: Bila 14000 BOLU
Başvuru Tarih ve Sayısı:
18.07.2012 / 25357
Başvuruya Konu İhale:
2012/64364 İhale Kayıt Numaralı "Çoçuk Oyun Grubu, Açık Alan Egzersiz Aleti, Salıncak Ve Tahterevalli Alımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bolu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 14.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Egzersiz Aleti, Salıncak ve Tahterevalli Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 18.07.2012tarih ve 25357sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2734sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle: Ahşa firmasının teklif etmiş olduğu ürünün, Teknik Şartnamenin 7.5.3.2 nci maddesinde istenen özellikleri karşılamadığı, yine anılan firmanın sunmuş olduğu kataloğun, Teknik Şartnamenin 7.5.6 ncı maddesine aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “İtirazen şikâyet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan "Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz." hükmü gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde: avukat aracılığıyla başvurulmasına rağmen, itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer alan vekaletnameye baro pulu yapıştırılmadığı, söz konusu eksikliğin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tradresinde ilan edildiği, ancak anılan eksikliğin belirtilen süre zarfında giderilmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.643 Karar
 - Bu Hafta (19.02-25.02): 0
 - Geçen Hafta(12.02-18.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 41
Kategori: 160
Haberler: 698

Abone İstatistiği

28 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8797
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,45
  - Bronz (3 ay): % 0,61
  - Gümüş (6 ay): % 0,61
  - Altın (12 ay): % 28,48
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,85
Ziyaretçi Sayısı: 2.499.938
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri