Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2012/43176 İhale Kayıt Numaralı "01.06.2012-31.12.2012. Tarihleri Arasında Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Ve Bağlı Birimleri İçin "Araç Kiralama" İşi" İhalesi - Tarih: 08.08.2012 - No: 2012/UH.I-3247
Toplantı No: 2012/047
Gündem No: 117
Karar Tarihi: 08.08.2012
Karar No: 2012/UH.I-3247

Şikayetçi:
Körfez Turizm Seyahat Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti., YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT ENDER GÜVEN SOKAK NO:23 KOCAELİ
İhaleyin Yapan İdare:
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 KOCAELİ
Başvuru Tarih ve Sayısı:
13.07.2012 / 24864
Başvuruya Konu İhale:
2012/43176 İhale Kayıt Numaralı "01.06.2012-31.12.2012. Tarihleri Arasında Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Ve Bağlı Birimleri İçin "Araç Kiralama" İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 07.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “01.06.2012-31.12.2012. Tarihleri Arasında Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Ve Bağlı Birimleri İçin "Araç Kiralama" İşi” ihalesine ilişkin olarak Körfez Turizm Seyahat Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.07.2012tarih ve 24864sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.07.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2674sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklilerinde aynı hatayı yaptığı, ancak onların teklifinin geçerli kabul edildiği, ihaleye katılan diğer isteklilerin tekliflerinin de aynı gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhaleye altı isteklinin teklif dosyası sunduğu, 07.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Körfez Sey. Turz. Nak. İnş. Gıda Tem. Güv. Tic. Ltd. Şti. ve Hozan Turizm İnş. Oto Paz. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında teklif mektubu ve geçici teminat mektubu olmadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Körfez Turizm Seyahat Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 31.05.2012 tarihli ön mali kontrol yazısına istinaden yeniden toplanan ihale komisyonunun 04.06.2012 tarihli kararı ile Körfez Turizm Seyahat Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin I. Kısmında yer alan sürücü giderleri iş kalemi için işçi sayısı x ay x teklif edilen birim fiyat = tutar şeklinde hesaplama yaparak teklif tutarını oluşturması gerekirken ay x teklif edilen birim fiyat = tutar şeklinde hesaplama yaparak teklif tutarını oluşturduğu, miktar sütunundaki işçi sayısını dikkate almadığı, ayrıca işçilik gideri için teklif ettiği tutarın asgari işçilik giderinin altında olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Beltur Turizm Taş. Oto Gıda Ürün. Tem. Hizm. İlt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Ünpet Akar. Turizm Tem. Taş. ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin geçerli kabul edildiği anlaşılmıştır.

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; “İhale konusu işin adı; 01.06.2012-31.12.2012. tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için "Araç Kiralama" İşi” düzenlemesi,

Aynı şartnamenin “ Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yüklenici tarafından çalıştırılacak 17 sürücüye asgari ücret üzerinden aylık ücret ödemesi yapılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici firma araçlarda çalıştırdığı sürücüler için sürücü başına günlük brüt 5,00 (beş) TL yemek gideri ödeyecektir. Yemek ücreti sosyal yardım olarak düşünüldüğünde mutlaka maaş bordrosuna eklenecek ve maaş ile birlikte nakdi olarak aylık 22 gün üzerinden dönem bordosunda gösterilecektir.

….

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sigorta risk prim oranı Kamyonet sürücüleri için % 2,5 binek araç sürücüleri için ise %1,5'dir.” düzenlemesi,

İhale dokümanı içinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin 4 nolu dipnotunda; “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Birim fiyat teklif cetveli idare tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

İhale kayıt numarası :2012/43176

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Sürücü Giderleri (Asgari ücret üzerinden yemek dahil)

KişixAy

17,00

7,000

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

9 Adet Sedan Tipi Binek (4+1 kişilik) Yerli Menşei Oto (Şoförsüz-Yakıtlı,24 Saat ve her bir araç için aylık 2400 km. sınırlı.) Kiralama Gideri

Araç x

Takvim günü

214,000

2

16 Adet Sedan Tipi Binek (4+1 kişilik) Yerli Menşei Oto (Yakıtlı, günlük 8 saat ve her bir araç için aylık 2200 km. sınırlı.) Kiralama Gideri

Araç x İşgünü

146,000

3

1 Adet Çift Kabinli (4+1 kişilik) Kamyonet (Yakıtlı, günlük 8 saat ve aylık 2200km.sınırlı.) Kiralama Gideri

Araç x İşgünü

146,000

4

1 Adet Camlı Panelvan (4+1 kişilik) Kamyonet (Şoförsüz-yakıtlı, günlük 8 saat ve aylık 2400km.sınırlı.) Kiralama Gideri

Araç x Takvim

214,000

II. ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

KİK işçilik modülünden yapılan hesaplamaya göre; 16 adet binek araç sürücüsünün asgari işçilik gideri (Aylık ücret + yemek ücreti + % sözleşme gideri dahil) 139.257,44 TL, 1 adet kamyonet sürücüsünün asgari işçilik gideri (Aylık ücret + yemek ücreti + % sözleşme gideri dahil) 8.772,68 TL olmak üzere toplam asgari işçilik giderinin 148.030,12 TL olduğu anlaşılmıştır.

İsteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde yapılan inceleme sonucunda;

Başvuru sahibi Körfez Turizm Seyahat Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin, birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmının 1 inci kalemi olan toplam 17 işçiden oluşan sürücü giderleri için teklif ettiği tutarın 139.944,00 TL olduğu, anılan kalem için teklif edilen tutarın asgari işçilik giderinin altında olduğu, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmında yer alan sürücü giderleri iş kalemi için işçi sayısı x ay x teklif edilen birim fiyat = tutar şeklinde hesaplama yaparak teklif tutarını oluşturması gerekirken ay x teklif edilen birim fiyat = tutar şeklinde hesaplama yaparak teklif tutarını oluşturduğu, miktar sütunundaki işçi sayısını dikkate almadığı, söz konusu hesaplama şeklinin ihale dokümanına uygun olmadığı, Körfez Turizm Seyahat Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin belirtilen nedenlerden dolayı değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,

Beltur Turizm Taş. Oto Gıda Ürün. Tem. Hizm. İlt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmının 1 inci kalemi olan toplam 17 işçiden oluşan sürücü giderleri için teklif ettiği tutarın 148.771,42 TL olduğu, anılan kalem için teklif edilen tutarın asgari işçilik giderinin üzerinde olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmında yer alan sürücü giderleri iş kalemi için işçi sayısı x ay x teklif edilen birim fiyat = tutar şeklinde hesaplama yaparak teklif tutarını oluşturduğu, Beltur Turizm Taş. Oto Gıda Ürün. Tem. Hizm. İlt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanına uygun olduğu görüldüğünden, teklifinin geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

Ünpet Akar. Turizm Tem. Taş. ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmında yer alan sürücü giderleri iş kalemi için işçi sayısı x ay x teklif edilen birim fiyat = tutar şeklinde hesaplama yaparak teklif tutarını oluşturduğu, birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmının 1 inci kalemi olan toplam 17 işçiden oluşan sürücü giderleri için teklif ettiği tutarın 144.942,00 TL olduğu, anılan kalem için teklif edilen tutarın asgari işçilik giderinin altında olduğu, Ünpet Akar. Turizm Tem. Taş. ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sürücü giderleri için teklif ettiği tutar asgari işçilik giderinin altında olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’nin birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmının 1 inci kalemi olan toplam 17 işçiden oluşan sürücü giderleri için teklif ettiği tutarın 184.093,00 TL olduğu, anılan kalem için teklif edilen tutarın asgari işçilik giderinin üzerinde olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmında yer alan sürücü giderleri iş kalemi için işçi sayısı x ay x teklif edilen birim fiyat = tutar şeklinde hesaplama yaparak teklif tutarını oluşturduğu, Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’nin birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanına uygun olduğu görüldüğünden, teklifinin geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

Anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ünpet Akar. Turizm Tem. Taş. ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Karşı Oy:

KARŞI OY

İncelemeye konu ihalede;

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklilerinde aynı hatayı yaptığı, ancak onların teklifinin geçerli kabul edildiği, ihaleye katılan diğer isteklilerin tekliflerinin de aynı gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde;“ihale konusu işin adı; 01.06.2012-31.12.2012. tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için "Araç Kiralama İşi” düzenlemesi,

Aynı şartnamenin, “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir, ¡hale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her birj/ş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”düzenlemesi,

Aynı şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

“...25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

İsin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

YükleniciI tarafından çalıştırılacak 17 sürücüye asgari ücret üzerinden aylık ücret ödemesi yapılacaktır.

Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici firma araçlarda çalıştırdığı sürücüler için sürücü başına günlük brüt 5,00 (beş) TL yemek gideri ödeyecektir. Yemek ücreti sosyal yardım olarak düşünüldüğünde mutlaka maaş bordrosuna eklenecek ve maaş ile birlikte nakdi olarak aylık 22 gün üzerinden dönem bordosunda gösterilecektir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranlan belirtilecektir.

Sigorta risk prim oranı Kamyonet sürücüleri için % 2,5 binek araç sürücüleri için ise %1,5'dir.’’düzenlemesi ile,

İhale dokümanı içinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin 4 nolu dipnotunda; “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.”düzenlemesi,

Yer almaktadır.

KİK işçilik modülünden yapılan hesaplamaya göre; 16 adet binek araç sürücüsünün asgari işçilik gideri (Aylık ücret + yemek ücreti + % sözleşme gideri dahil) 139.257,44 TL, 1 adet kamyonet sürücüsünün asgari işçilik gideri (Aylık ücret + yemek ücreti + % sözleşme gideri ´ dahil) 8.772,68 TL olmak üzere toplam asgari işçilik giderinin 148.030,12 TL olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin, birim fiyat teklif cetvelinde yapılan inceleme sonucunda;

Başvuru sahibi Körfez Turizm Seyahat Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin, birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmının 1 inci kalemi olan toplam 17 işçiden oluşan sürücü giderleri için teklif ettiği tutarın 139.944,00 TL olduğu, anılan kalem için teklif edilen tutarın asgari işçilik giderinin altında olduğu, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmında yer alan sürücü giderleri iş kalemi için işçi sayısı x ay x teklif edilen birim fiyat = tutar şeklinde hesaplama yaparak teklif tutarını oluşturması gerekirken, ay x teklif edilen birim fiyat = tutar şeklinde hesaplama yaparak teklif tutarını oluşturduğu, miktar sütunundaki işçi sayısını dikkate almadığı, söz konusu hesaplama şeklinin ihale dokümanına uygun olmadığı, Körfez Turizm Seyahat Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, belirtilen nedenlerden dolayı değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

Bu çerçevede, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, öncelikle aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması ve başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması ya da zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

İncelemeye konu ihalede, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun bulunduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, diğer isteklilerin tekliflerinin de aynı gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiasının incelenmesi halinde dahi ihalenin başvuru sahibinin üzerinde kalma ihtimalinin bulunmadığı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin hukuken korunması gereken bir hakkının bulunmadığı anlaşılmış olup, başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, “başvurunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyorum.

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.643 Karar
 - Bu Hafta (19.02-25.02): 0
 - Geçen Hafta(12.02-18.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 41
Kategori: 160
Haberler: 698

Abone İstatistiği

28 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8797
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,45
  - Bronz (3 ay): % 0,61
  - Gümüş (6 ay): % 0,61
  - Altın (12 ay): % 28,48
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,85
Ziyaretçi Sayısı: 2.499.924
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri